Rola pierwszego oddechu noworodka, a SIDS

Jednym z wielu ważnych i pamiętliwych momentów w rozwoju dziecka jest jego pierwszy oddech po narodzinach. Po wydostaniu się na „nasz świat” noworodek musi samodzielnie zacząć kontrolować wszystkie procesy życiowe, w tym oddychanie. Zatem, co mają wspólnego: pierwszy oddech noworodka, neurotransmiter peptydowy (neuropeptyd) PACAP, bezdechy i SIDS?

Płód nie musi oddychać, ponieważ wszystkie ważne składniki oddechowe wymieniane są za pośrednictwem krwi, między matką, a dzieckiem. Po wyjściu na świat, noworodek musi zacząć oddychać samodzielnie. No i co dalej?

Najnowsze badania z 2020 roku wykonane przez kanadyjskich naukowców odkryły coś niesamowitego. Nadmienię, że były to badania na myszach, jak większość badań naukowych tego typu. Odkryto, że w momencie pierwszego oddechu noworodka, za pośrednictwem grupy neuronów, aktywowany jest gen odpowiedzialny za oddychanie u myszy.

Funkcja tego genu, to produkcja neuropeptydu, a dokładniej łańcucha aminokwasów, które przekazują informację między neuronami. Neurotransmiter peptydowy, o którym mowa, nazywa się PACAP. Gdy dziecko pojawia się po naszej stronie brzucha, PACAP zostaje uwalniany, a proces oddychania rusza na pełnych obrotach.

W tym samym badaniu zweryfikowano czy rzeczywiście PACAP pełni tak ważną funkcję o jakiej się przypuszcza. Również u myszy, kiedy hamowano aktywność omawianego neuropeptydu, obserwowano problemy z oddychaniem oraz większą częstotliwość bezdechów. Autorzy dodają, że z czasem, te bezdechy nasilały się w momencie zmian temperatury środowiska.

Ta obserwacja może oznaczać, że dysfunkcja systemu neuropeptydowego może być powiązana z SIDS, czyli nagłą śmiercią łóżeczkową niemowląt. Do końca zjawisko to nie zostało poznane, dlatego badacze nadal szukają przyczyny. Wiemy na pewno, że czynnikami prowokującymi SIDS są czynniki genetyczne, ale i środowiskowe, jak np. temperatura.

Więcej na temat SIDS znajdziesz m.in. TUTAJ – jak pozycja w jakiej śpi niemowlę wpływa na jego zdrowie?

Źródło:

Shi, Y., Stornetta, D.S., Reklow, R.J. et al. A brainstem peptide system activated at birth protects postnatal breathing. Nature (2020).

Podobne wpisy