Muzykiem trzeba się urodzić – rozpoznawanie tonów w wieku 6 miesięcy

Powszechne wierzenie mówi, że muzycy rodzą się z naturalną zdolnością do tworzenia muzyki. Otóż okazuje się, że nie są to puste słowa o czym informują badacze z York University i ich praca opublikowana w Journal of the Acoustical Society of America, w której opisany został eksperyment przeprowadzony na 30 niemowlętach w wieku 6 miesięcy. Wyniki pokazały, że nawet tak młody człowiek jest w stanie rozróżniać wysokie tony od niskich.

Muzyka posiadająca duszę

We wcześniejszych badaniach autorzy podjęli się oceny zdolności do różnicowania tonów muzycznych u dorosłych. Według zebranych danych około 30 procent dorosłych jest w stanie zidentyfikować czy ton danego dźwięku jest wysoki lub niski, w odróżnieniu do 70 procent osób dorosłych, którzy nie posiadają takich umiejętności. Najnowsze wyniki uzyskane wśród 6 miesięcznych niemowląt ujawniły bardzo zbliżoną proporcję statystyczną jak w grupie dorosłych – 33 procent zbadanych niemowląt posiadała zdolność rozróżniania tonów muzycznych. Po rozszerzeniu grupy badawczej o niemowlęta oraz powtórzeniu eksperymentu, dane wskazują, że umiejętność ta może być uwarunkowana genetycznie. Dla muzyka, wysoki, bądź niski ton świadczą o emocjonalnym zabarwieniu dźwięku. Naturalna zdolność do dyskryminacji kolorystyki muzycznej pozwala na tworzenie prawdziwych dzieł sztuki w świecie muzyki, o czym najczęściej mówi się w kuluarach muzyki klasycznej.

Przebieg badania

Eksperyment przeprowadzony na niemowlętach polegał na odtwarzaniu dwóch rodzajów dźwięków: o wysokim tonie oraz o niskim, po których pokazywano dziecku obrazek po lewej, bądź po prawej stronie. Co ważne, najpierw pojawiał się dźwięk, a po nim obrazek. W pierwszej serii badań po zagraniu kilku potwarzających się po sobie identycznych tonów muzycznych, pokazywano dziecku obrazek, który pojawiał się po jego lewej, bądź prawej stronie zależnie od rodzaju zagranego tonu. W drugiej serii stymulacja dźwięk-obrazek była losowa oraz niezależna od siebie. Obserwowano czy tuż po usłyszeniu ciągu dźwięków niemowlę na bazie krótkiego doświadczenia wywnioskuje, po której stronie pojawi się obrazek. Po przeanalizowaniu zebranych danych okazało się, że tak jak w przypadku osób dorosłych około 30 procent badanych (dokładnie 33%) było w stanie antycypować pojawienie się obrazka po usłyszeniu wysokiego lub niskiego tonu. 1/3 niemowląt słysząc daną melodię, w krótkim czasie identyfikowała wysokość tonu i uprzedzała osobę przeprowadzającą eksperyment zwracając głowę w odpowiednią stronę przed pojawieniem się obrazka.


Źródło:
https://neurosciencenews.com/infant-music-tone-16489/?fbclid=IwAR05YmZpVUo_aDl-Czn6KeWNnueAlvwNsfb6umB81AxeA1pAWONT9LhOb7M

Photo by Alireza Attari on Unsplash

Podobne wpisy