Rozwój funkcji społecznych u 6 miesięcznych niemowląt – naśladowanie

Dość nietypowy eksperyment został przeprowadzony w Lund w Szwecji, gdzie naukowcy podjęli się zbadania wczesnych funkcji społecznych u 6 miesięcznych niemowląt. Za wyznacznik przyjęto rozpoznawanie przez dziecko naśladowania jego ruchów, mimiki oraz dźwięków przez nie wydawanych. Wyniki były zaskakujące.

W eksperymencie wzięło udział 16 dzieci w wieku 6 miesięcy. Procedura badawcza polegała na tym, że matka sadzała swoje dziecko na kolanach przy stoliku, a po drugiej stronie siadała osoba badająca, która generowała 4 warianty zachowań:

  1. Naśladowanie ruchów, mimiki i dźwięków dziecka w odbiciu lustrzanym (ipsilateralnie);
  2. Naśladowanie ruchów, mimiki i dźwięków dziecka w odwróconym odbiciu lustrzanym (kontralateralnie);
  3. Tylko naśladowanie ruchów ciała (mina neutralna);
  4. Nie naśladowanie, odpowiedź na ruchy dziecka w spontaniczny sposób.

Analizowano reakcje dzieci w 3 kategoriach: skupienie, uśmiech, zachęcenie do dalszej zabawy.

Wyniki

Wszystkie badane parametry osiągnęły największe wartości kiedy osoba badająca naśladowała ruchy, mimikę w odbiciu lustrzanym i dźwięki wydawane przez dziecko. Nieco poniżej znalazł się wariant podobny, lecz ruchy naśladowane były w odwróconym odbiciu lustrzanym. Pozostałe opcje zachowań badacza również wywoływały pozytywne reakcje u niemowląt, lecz w znacznie mniejszy stopniu. Co ciekawe brak mimiki, emocji na twarzy (wariant 3) oraz całkowity brak naśladowania ruchów (wariant 4) podobną ilość razy wywołały uśmiech na twarzach dzieci, lecz różnica między tymi dwoma wariantami w największym stopniu ukazała się w ostatniej ocenianej kategorii.

Niemowlęta znikomą ilość razy zachęcały badacza do dalszej zabawy w naśladowanie kiedy ten nie odzwierciedlał ich ruchów, mimiki ani dźwięku, zamiast tego wykonując inne spontaniczne ruchy. Widocznie zabawa powinna odbywać się na zasadach dzieci albo wcale 🙂 (pół żartem oczywiście). Dodatkowo zauważono, że oceniane reakcje trwały dłużej u dziewczynek, aniżeli u chłopców.

Podsumowanie

W omawianej pracy udowodniono, że 6-miesięczne niemowlę potrafi rozpoznawać kiedy jest naśladowane oraz czynnie uczestniczyć i zachęcać obserwatora do trwania w tej zabawie. Dzieciom po prostu sprawiało to przyjemność, lubiały to. Najchętniej dzieci reagowały gdy ich ruchy odtwarzane były w odbiciu lustrzanym. Autorzy tłumaczą, iż być może dzięki temu niemowlęta miały pewność, że obserwator je naśladuje. Odgrywanie ruchów przy odwróconym odbiciu lustrzanym (kontralateralnie) mogło być nieco trudniejsze do rozpoznania przez dziecko.


Źródło:

  1. https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0232717#abstract0

Photo by Kristina Paparo on Unsplash

Podobne wpisy