Korzystanie z urządzeń mobilnych – nowe spojrzenie

Wiele mówi się o negatywnym wpływie urządzeń mobilnych oraz o tym, że powinno się chronić dzieci przed smartfonami, tabletami czy komputerami. Zespół badawczy z University of Bath odkrył jasną stronę tego zagadnienia i dowiódł, że spędzanie czasu przed ekranem może mieć pozytywny wpływ na rozwój dziecka.

Eksperyment

Grupę dzieci zbadano w wieku 18 oraz 42 miesięcy (3,5 roku). Badanie komputerowe polegało na szukaniu czerwonego jabłka pośród innych niebieskich jabłek. Wyróżnić można było dwie wersje testu – łatwiejszą i trudniejszą. Specjalistyczne urządzenie śledziło ruchy gałek ocznych i kiedy dziecko skupiało wzrok na czerwonym jabłku, na ekranie pojawiała się „wizualna nagroda”. Miało to za zadanie nagradzanie dziecka za wykonane zadanie, a więc była to forma motywacji. Przed przystąpieniem do eksperymentu dzieci zostały zakwalifikowane do dwóch grup, zależnie od częstości korzystania z urządzeń mobilnych.

Wyniki badań

Zebrane dane wykazały znaczące różnice pomiędzy grupami. W obu badanych okresach (18 i 42 miesiące życia) dzieci, które zakwalifikowano jako te często korzystające z ekranów dotykowych, szybciej odnajdywały czerwone jabłka wyświetlane na ekranie w wersji łatwiejszej. Nie odnotowano różnic między grupami podczas trudniejszej wersji testu.
Badacze podkreślają, że kolejnym krokiem powinno być zrozumienie kiedy umiejętność szybszego odnajdywania przedmiotów na ekranie jest pozytywna, a kiedy negatywna dla dziecka w jego codziennym życiu. Jest to bardzo ważne w kontekście poznania wykorzystania nowoczesnych techonologii do maksymalizacja korzyści oraz niwelowania niepożądanch konsekwencji w rozwoju człowieka.

Komentarz

Jedna z autorek badania komentuje: „Obecnie nie jesteśmy w stanie wnioskować czy korzystanie z ekranów dotykowych powoduje różnice w spostrzegawczości. Możliwym jest, że dzieci, które chętniej interesują się jaskrawymi, kolorowymi przedmiotami, są bardziej zainteresowane urządzeniami z ekranami dotykowymi.”
Od siebie dodam również, że bardziej obiektywnych wyników dostarczyłby test spotrzegawczości, lecz nie w formie elektronicznej, a np. papierowej. Dzięki temu wykluczony zostałby element znajomości badanego przedmiotu, który był bardziej dominujący w grupie dzieci zakwalifikowanych jako często korzystające z urządzeń mobilnych.

Niemniej jednak wyniki dają do myślenia i sugerują dalszą eksplorację tego tematu, który wbrew społecznemu przekonaniu może przynieść wiele korzyści, jeżeli zostanie zrozumiany i odpowiednio wykorzystany.


Źródło:
https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2769281

Photo by Kelly Sikkema on Unsplash

Podobne wpisy